Υπηρεσίες Καθαρισμού Αεραγωγών

Καθαρισμός κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων

Ο καθαρισμός κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων περιλαμβάνει δώδεκα διαφορετικά στάδια επεμβάσεων τα οποία γίνονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό και πιστοποιημένο προσωπικό από τον διεθνή οργανισμό NADCA.

Βάση των οδηγιών και κανονισμών που ακολουθούμε, ο καθαρισμός των κλιματιστικών συστημάτων από την BMS Technologies Hellas, προσφέρει την άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα, την μέγιστη και ποιο αποδοτική λειτουργία των μονάδων και μηχανικών τμημάτων, καθώς και την εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας.

Η BMS Technologies Hellas η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα με πιστοποίηση, εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα συνοδεύοντας με ψηφιακό υλικό όλη την διαδικασία καθαρισμού, report εργασιών καθώς και επισημάνσεις για την βελτίωση η διόρθωση τεχνικών προβλημάτων

Απολύμανση κλιματιστικών συστημάτων

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί άμεσα και με ραγδαίους ρυθμούς να προσβληθεί από παθογόνους μικροοργανισμούς λόγο κακής συντήρησης, την μη έγκαιρη αντικατάσταση φίλτρων, η την εναλλαγή θερμοκρασίας από θερμό σε ψυχρό αέρα.

Η BMS Technologies Hellas ακολουθώντας τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού NADCA εφαρμόζει ειδικά χημικά για την απολύμανση των κλιματιστικών συστημάτων κατασκευασμένα με αυστηρά πρότυπα και πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ καθώς και τον EPA.

Η BMS Technologies Hellas είναι η μόνη εταιρία στον καθαρισμό κλιματιστικών συστημάτων όπου δεν χρησιμοποιεί κοινά χημικά τύπου απολύμανσης επιφανειών τα οποία δεν επιτρέπονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Εκτός της εφαρμογής χημικών η BMS Technologies Hellas εφαρμόζει στην διαδικασία της απολύμανσης ειδικά μέτρα προστασίας τόσο για τους τεχνικούς μας όσο και για τον περιορισμό της εξάπλωσης σε παράπλευρους χώρους.

Έλεγχος κλιματιστικών συστημάτων με ψηφιακά μέσα

Η φωτογράφιση η βιντεοσκόπηση με ψηφιακά μέσα από ειδικούς τεχνικούς της BMS Technologies Hellas δίνει την πλήρη και πραγματική εικόνα στο εσωτερικό των κλιματιστικών συστημάτων. Σε συνδυασμό με εκθέσεις αποτυπώνεται η κατάσταση ενός κλιματιστικού συστήματος και αξιολογείται αν απαιτείται να γίνει καθαρισμός.

Σε αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση στο εσωτερικό των αεραγωγών η BMS Technologies Hellas χρησιμοποιεί ρομποτικό ψηφιακό μηχάνημα για την καταγραφή.

Καθαρισμός εξαερισμού

Υπολείμματα, σκόνη σε συνδυασμό με υγρασία, δυσκολεύουν τα συστήματα εξαερισμού να αποδώσουν στο μέγιστο λόγο χαμηλής ροής του αέρα. Ειδικά στον βιομηχανικό εξαερισμό όπως κεντρικοί καυστήρες, εξαερισμοί μηχανών παραγωγής, θα πρέπει πάντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση για την βέλτιστη απόδοση.

Η BMS Technologies Hellas αναλαμβάνει τον καθαρισμό των συστημάτων εξαερισμού αποτρέποντας δυσλειτουργίες η βλάβες, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο.

Απόσμηση κλιματιστικών συστημάτων

Η BMS Technologies Hellas με τις μεθόδους καθαρισμού και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό αντιμετωπίζει περιπτώσεις κακοσμίας. Με τα ειδικά μηχανήματα απόσμησης επιτυγχάνει την εξάλειψη παραγόντων όπως καπνός τσιγάρων, οσμές από κουζίνες κτλ.

Η BMS Technologies Hellas σε συνδυασμό με μηχανικό ή χημικό τρόπο, εξασφαλίζει την απόλυτη απόσμηση χωρίς την επανεμφάνιση έχοντας επέμβει πλήρως στο σύστημα και εντοπίζοντας άμεσα τα αιτία.

Καθαρισμός αεραγωγών στεγνωτηρίων

Το σύστημα απαγωγής Επαγγελματικών Στεγνωτήριων πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά εκτός των άλλων για την πρόληψη από πιθανότητα φωτιάς. Αρκετά περιστατικά πυρκαγιών έχουν καταγραφεί λόγω της ελλιπούς συντήρησης καθώς μεγάλες ποσότητες υλικού συσσωρεύονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στα εξωτερικά τοιχώματα των αεραγωγών δυσκολεύοντας την λειτουργία των εξαερισμών.

Η BMS Technologies Hellas δημιούργησε την υπηρεσία ελέγχου και καθαρισμού από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο σε συνδυασμό με ειδικό εξοπλισμό αποτρέπει κάθε πιθανότητα δυσλειτουργίας και πιθανότητας φωτιάς.

Ακoλουθώντας τα τρία βήματα της BMS Technologies Hellas, έλεγχος, καθαρισμός, πιστοποίηση, τα συστήματα εξαερισμού λειτουργούν στο μέγιστο της απόδοσης επιτυγχάνοντας αδιάκοπη λειτουργία με την μέγιστη ασφάλεια.

Έλεγχος κατασκευαστικών ρύπων

Μεγάλες ποσότητες σκόνης και ρύπων αιωρούνται κατά την διάρκεια κατασκευαστικών έργων σε κλειστούς χώρους. Ελέγχοντας και φιλτράροντας με ειδικευμένα μηχανήματα τους ρύπους επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη εργασία και αποτρέπεται η επιβάρυνση σε παράπλευρους χώρους.

Η BMS Technologies Hellas δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή διαχείριση περισυλλογής και απόρριψης ρύπων αποτρέποντας την επέκταση σε παράπλευρους χώρους.

Έλεγχος ποιότητας φίλτρων

Το φιλτράρισμα του εξωτερικού αέρα στα συστήματα κλιματισμού είναι βασικός παράγοντας για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Ο έλεγχος και η αντικατάσταση των φίλτρων αυξάνει την διάρκεια ζωής ακόμη και των μηχανικών τμημάτων, και μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή οδηγία EN 13779 ορίζει τον χρόνο αντικατάστασης ανά τύπο φίλτρου βάση ωρών λειτουργίας.

Η BMS Technologies Hellas διαθέτει έμπειρο προσωπικό για την διασφάλιση της ποιότητας ελέγχοντας και αντικαθιστώντας με σωστούς τύπους και ποιότητες τα φίλτρα των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων, διατηρώντας τη ορθή λειτουργία και ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

e-max.it: your social media marketing partner